Do 26 listopada br. trwa głosowanie w konkursie Pracowni Otwierania Kultury na jedną z czterech koncepcji narzędzi cyfrowych. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Pracownia Otwierania Kultury to przestrzeń służąca dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi, które wspierają publiczną misję instytucji kultury, przybliżając cyfrowe zasoby dziedzictwa ich odbiorcom. Jest to także miejsce działające przy Centrum Cyfrowym, który gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów doświadczeń, programistów i ekspertów, którzy wspólnie projektują innowacje.

Nadrzędnym celem owego konkursu jest wyłonienie dwóch z czterech prototypów narzędzi cyfrowych stworzonych przez uczestników Pracowni. Wybrane prototypy zostaną wdrożone przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska do końca 2018 r.

W tym roku w Pracowni powstały cztery koncepcje narzędzi cyfrowych. Pracowały nad nimi zespoły reprezentujące cztery instytucje: Muzeum Historii Polski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy i Ośrodek KARTA.

Wybór dwóch z czterech prototypów do wdrożenia dokonany zostanie na podstawie wyniku konkursu, składającego się z wyników publicznego głosowania, z decyzji organizatora konkursu oraz z decyzji powołanej specjalnie komisji. W wyniku konkursu zostanie wyłonione jedno cyfrowe narzędzie webowe oraz jedna aplikacja mobilna.

Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy internauci za pośrednictwem formularza. Każdy internauta może wziąć udział w głosowaniu tylko raz.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada br.