Do 11 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Instytutu Solidarności i Męstwa na logo tej instytucji. Na zwycięski projekt czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym graficy, projektanci, artyści plastycy, absolwenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni artystycznych, niezwiązani z Instytutem Solidarności i Męstwa.

Logo Instytutu Solidarności i Męstwa będzie wykorzystywane na stronie internetowej, wszelkich materiałach instytutu, banerach, wystawach oraz publikacjach.

Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy i ogólnopolski. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I to otwarty nabór zgłoszeń uczestników i wyłonienie pięciu finalistów, którzy zostaną zaproszeni do wykonania projektów logo Instytutu Solidarności i Męstwa. Etap II polega na wyłonieniu zwycięzcy konkursu, któremu powierzone zostanie opracowanie logo oraz księgi znaku, prezentującej zasady wykorzystywania logo Instytutu Solidarności i Męstwa.

Zgłoszenie do I Etapu konkursu powinno zawierać następujące elementy: wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formacie PDF, portfolio uczestnika, które zawiera minimum trzy projekty dowolnych logotypów. Formularz zgłoszeniowy uczestnicy muszą przesłać drogą mailową na adres isim@instytutsim.pl.

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi do dnia 15 lutego br. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu natomiast 20 marca 2018 r.