Do 23 września br. trwa nabór zgłoszeń do I edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Piątka z narodowych”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Konkurs finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem konkursu „Piątka z narodowych” jest szerzenie wiedzy na temat polskich tańców narodowych i przybliżanie unikalnych zjawisk kulturowych różnych środowisk i regionów.

W inicjatywie może wziąć udział maksymalnie 50 szkół.

Podczas pilotażowej edycji zadanie konkursowe polega na wykonaniu Suity krakowskiej w ustawieniu na sześć, osiem lub dziesięć par mieszanych spośród uczniów danej szkoły.

Na laureatów konkursu czekają nagrody. Za pierwsze miejsce nagroda w wysokości 5000 zł, za drugie 3000 zł oraz za zajęcie trzeciego miejsca 2000 zł.

Dodatkowo zostaną zorganizowane bezpłatne warsztaty dla 30 nauczycieli. Warsztaty odbędą się 8 i 9 października 2022 r. w Otrębusach, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy do 23 września wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wybrane w drodze naboru szkoły mają czas do 14 kwietnia 2023 r. na przygotowanie prezentacji Suity krakowskiej i przesłane nagrania w pliku audio-wideo w formacie NP4 na adres: piątka@nck.pl. Z nadesłanych propozycji jury wyłoni 20 szkół, które zaprezentują swój układ 1 czerwca 2023 r. w siedzibie Zespołu Mazowsze w Otrębusach. Spośród nich zostaną wybrani laureaci konkursu.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 26 września 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się natomiast 2 czerwca 2023 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie internetowej NCK. Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Kultury.