Do 4 maja br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”. Organizatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 600 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł.

Dofinansowanie polega na organizacji wspólnego pobytu grupy młodzieży polskiej i ukraińskiej w Polsce, planowanego wspólnie przez polskiego organizatora i ukraińskiego partnera, ustalających tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami uczestników wymiany. Preferowane są zadania o charakterze artystycznym: muzyczne, teatralne, z zakresu sztuk wizualnych, tańca, filmu, fotografii realizowane w formie wspólnych warsztatów, a także działań grup teatralnych, orkiestr, chórów i zespołów muzycznych.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 16 lipca do 15 listopada 2018 roku. Program zadania może liczyć nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 21 dni.

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić wniosek poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Potwierdzenie złożenia wniosku należy wysłać na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Polsko — Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018