Tylko do 15 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Międzynarodowego Biennale Miniatur. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.

W ramach inicjatywy uczestnikami konkursu mogą być zarówno profesjonalni artyści, jak i studenci uczelni artystycznych, którzy uzyskali licencjat.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace wykonane w jednej z czterech technik: malarstwo, grafika, rysunek, fotografia monochromatyczna.

Maksymalne wymiary pracy to 10 × 10 cm. Wskazane jest użycie passe-partout. W przypadku obramowania passe-partout, maksymalny wymiar zewnętrzny to 20 × 20 cm.

Na laureatów inicjatywy czekają nagrody. Jury konkursu zakwalifikuje prace na wystawę oraz przyzna trzy nagrody regulaminowe. Przewidziane jest także przyznanie wyróżnień honorowych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy uiścić wpisowe w wysokości 100 zł. Prace wraz z kserokopią dowodu wpłaty oraz kartą zgłoszenia dostępną na stronie Międzynarodowego Biennale Miniatur należy przesłać na adres: Ośrodek Promocji Kultury, ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa. Ponadto każdą z prac należy opisać, podając na odwrocie: imię i nazwisko, tytuł pracy, datę powstania, technikę, wymiary oraz adres autora.

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi we wrześniu 2024 r., odesłanie prac po cyklu ekspozycji w kraju i za granicą w styczniu 2026 r.