Do 29 marca br. można przesyłać zgłoszenia do Dni Otwartych, które organizowane są w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‒2020. Dni Otwarte odbędą się 10 i 11 kwietnia br. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem Dni Otwartych jest ułatwienie osobom biorącym udział w inicjatywie dotarcia do kluczowych informacji na temat przygotowywanych przez nich projektów, skonsultowanie nurtujących kwestii czy zadanie pytań dotyczących programu.

Dni Otwarte skierowane są do państwowych i samorządowych instytucji kultury, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych, szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego a także jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy przesłać formularz zgłoszeniowy (plik DOCX) drogą mailową na adres dfe@mkidn.gov.pl.