Tylko do środy, 25 kwietnia br., trwa nabór zgłoszeń do udziału w pierwszym seminarium „Metadane i muzea”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony zbiorów. Wydarzenie odbędzie się 9 maja br. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawa.

Seminarium „Metadane i muzea” będzie poświęcone zagadnieniom związanym z metadanymi opisowymi w digitalizacji zbiorów muzealnych.

Inicjatywa skierowana jest do osób, które mają już doświadczenie w prowadzeniu digitalizacji, szczególnie pod kątem opracowywania metadanych, porządkowania słowników, wdrażania systemów informatycznych do zarządzania zbiorami, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami, dowiedzieć się, jak z problemami digitalizacyjnymi radzą sobie inne muzea oraz nawiązać nowe kontakty w celu wymiany dobrych praktyk.

Program seminarium podzielony jest na cztery sesje. Pierwsza sesja to Terminologia. Doktor Tomasz Zaucha z Muzeum Narodowego w Krakowie podzieli się z uczestnikami swoim doświadczenia związanym ze współpracą z The Getty Research Institute oraz RKD Netherlands Institute for Art History. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z tworzeniem słowników kontrolowanych, scalaniem i ujednolicaniem polskiej terminologii, jej rekoncyliacją ze słownikami standardowymi oraz z użyciem słowników kontrolowanych w celach publikacji danych i ich wykorzystania jako Linked Open Data.

Sesja numer dwa, czyli „Systemy bazodanowe”, to przedstawienie doświadczeń w migracji danych do nowej wersji systemu Micromusée. Będzie to także okazja, aby wymienić doświadczenia związane z porządkowaniem i migracją danych, a także omówić, co nowego w świecie programów ewidencyjnych w Polsce.

W trakcie sesji trzeciej, pt. „Standard SPECTRUM”, uczestnicy poznają nowe perspektywy związane ze standardem SPECTRUM. Główne zagadnienia obejmą: SPECTRUM 4.0 a 5.0 — możliwości przejścia na nową wersję — różnice i podobieństwa, perspektywy tłumaczenia wersji 5.0 w formacie XML, problem nazewnictwa jednostek informacji z 4.0 — czy zmieniać w 5.0?.

Sesja czwarta to podsumowanie całego seminarium i czas na wyciągnięcie wniosków.

Aby wziąć udział w seminarium, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy aderosset@nimoz.pl.