Do 18 kwietnia br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych. Nabór trwa w ramach organizowanego w dniach 19–25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji IFLA. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stypendia zostaną przyznaje w ramach Kongresu IFLA, którego nadrzędnym celem jest aktywizacja społeczności bibliotekarzy poprzez wymianę doświadczeń, umożliwienie zapoznania się ze światowymi trendami współczesnego bibliotekarstwa czy też motywowanie do realizacji nowatorskich projektów. Idea IFLA to również budowanie i ulepszanie standardów pracy współczesnych bibliotek, promowanie nowoczesnych rozwiązań wspierających ich dynamiczny rozwój, a także możliwość zdefiniowania miejsca polskich bibliotek w kontekście aktualnych światowych trendów.

Stypendia konferencyjne przeznaczone są dla bibliotekarzy Biblioteki Narodowej oraz bibliotekarzy bibliotek publicznych stanowiących samodzielne samorządowe instytucje kultury lub innych samorządowych instytucji kultury, posiadających w strukturze biblioteki publiczne.

Stypendia konferencyjne realizowane w ramach stypendiów z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są w dziedzinie zarządzania i wspierania rozwoju kadr kultury. Stypendia mają charakter jednorazowego świadczenia finansowego w wysokości 3000 zł brutto i przyznawane są decyzją Ministra do 30 czerwca 2017 r.

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta tzw. EBOI.