Trwają prace nad nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Jak ustaliła Redakcja Poradnika, dopiero na ostatnim lipcowym posiedzeniu Senatu, zaplanowanym na 27–28 lipca 2011 r., senatorowie zajmą stanowisko w sprawie uchwalonej 1 lipca 2011 r. przez Sejm nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli Senat wniesie poprawki, to posłowie będą mogli je rozpatrzyć na posiedzeniu zaplanowanym na 18–19 sierpnia lub 30–31 sierpnia br.