Rusza V edycja programu Kultury Dostępnej „Darmowy listopad”. W ramach projektu cztery rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałac w Wilanowie w listopadzie udostępniają swoje zbiory zwiedzającym za darmo. Inicjatywę realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Akcja skierowana jest do wszystkich, a w szczególności do dzieci, młodzieży i seniorów. Jak co roku jej celami są edukacja kulturalna, zwiększenie dostępności do narodowych instytucji kultury oraz wzrost uczestnictwa w kulturze.

W Łazienkach Królewskich można zwiedzać bezpłatnie zabytki i oglądać kolekcje dzieł sztuki z czasów króla Polski Stanisława Augusta. W ramach akcji będzie można także nocą zwiedzać Pałac na Wyspie i Starą Oranżerię. Tegoroczny „Darmowy listopad” w Łazienkach odbywa się pod hasłem „Królowie i sztuka”. To doskonała okazja, by poznać cenne kolekcje i zabytki, np. Teatr Królewski czy Pałac Myślewicki, a także zobaczyć słynne dzieło z Muzeum Mauritshuis w Hadze „Wnętrze galerii obrazów”, flamandzkiego malarza Gonzalesa Coques’a. Zaplanowano także rodzinne warsztaty oraz lekcje muzealne dla szkół, które odbędą się m.in. w nowo otwartej Pracowni Artysty w Strefie Edukacji.

Zamek Królewski w ramach „Darmowego listopada” oferuje bezpłatny wstęp na wszystkie ekspozycje stałe i wystawy czasowe. W ramach akcji oferuje także specjalny program edukacyjny „Królowie i sztuka. Królewskie kolekcje w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie”. W ramach tegorocznej edycji akcji w puli bezpłatnych lekcji muzealnych dla uczniów znalazły się tematy poświęcone mecenatowi artystycznemu Stanisława Augusta i jego kolekcjom, a także zbiorom z darów Teresy Sahakian, prof. Andrzeja Ciechanowieckiego i dr. Tomasza Niewodniczańskiego.

Muzeum Pałacu w Wilanowie zaprasza natomiast do odkrywania barokowej rezydencji budowanej dla króla Jana III. Muzeum przygotowało m.in. bezpłatne lekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także lekcje historyczne i lekcje przyrodnicze, warsztaty kulinarne oraz bezpłatne spacery tematyczne dla dorosłych.

Z kolei Zamek Królewski na Wawelu udostępnia dla zwiedzających następujące wystawy „Reprezentacyjne Komnaty Królewskie”, „Skarbiec Koronny i Zbrojownia”, „Wawel Zaginiony”, „Gobeliny Ogińskich ze Słonimia” oraz „Leonardo da Vinci Dama z gronostajem”. W listopadzie uczniowie będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w lekcjach muzealnych. Przygotowane lekcje mają na celu zapoznanie uczniów z historią Zamku Królewskiego i Wzgórza Wawelskiego, losami dynastii Jagiellonów, królewską kolekcją dzieł sztuki, mecenatem artystycznym sprawowanym przez kolejnych władców, a także przybliżenie epoki renesansu.