Od 9 do 11 czerwca br. w Krakowie odbędzie się IV edycja Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej. W inicjatywie weźmie udział prawie 300 gości z różnych stron świata. Podczas Kongresu zostanie wręczona Nagroda Transatlantyk.

Pierwszy Kongres Tłumaczy został zorganizowany w 2005 r. Wzięło w nim udział 174 tłumaczy z 50 krajów.

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do tłumaczy, którzy są ambasadorami literatury polskiej zagranicą.

Trzy robocze dni Kongresu wypełnią spotkania z pisarzami, wydawcami oraz z badaczami literatury i krytykami. Pierwszego dnia w trakcie warsztatów uczestnicy zgłębią tematykę dotyczącą m.in.:

  • Polskiej powieści politycznej po 1989 r.,
  • Najciekawszych zjawisk polskiej fantastyki współczesnej,
  • Współczesnego dramatu polskiego oraz
  • Zapomnianych arcydzieł literatury polskiej XX w.

Drugiego dnia prelegenci natomiast przybliżą osobom uczestniczącym w wydarzeniu zagadnienia dotyczące eseju współczesnego, języka social mediów czy nowości w polskim reportażu.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu po raz 13. zostanie wręczona Nagroda Transatlantyk przyznawana wybitnemu promotorowi literatury polskiej za granicą.

Aby wziąć udział w IV edycji Kongresu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej organizatora.