27 października br. w Bibliotece Narodowej w al. Niepodległości 213 w Warszawie odbędzie się II Seminarium BIBLIOTEKA NOWA pt. „Nowe koncepcje — nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich”. Spotkanie poświęcone będzie wpływom ogólnokrajowych koncepcji rozwoju bibliotek na funkcjonowanie konkretnych placówek.

Seminarium skierowane jest do pracowników bibliotek publicznych, którzy zainteresowani są zapoznaniem się z praktykami funkcjonowania placówek bibliotecznych.

W ramach seminarium prelegentkami będą eksperci z Danii, Holandii i Finlandii. Między innymi o swoich doświadczeniach opowiedzą Sidsel Bech-Petersen, Marijke Timmerhuis, Laura Norris oraz Hannelore Vogt.

Podczas pierwszego seminarium, które odbyło się na wiosnę ubiegłego roku, eksperci z Europy zaprezentowali wizje dotyczące funkcjonowania nowoczesnych bibliotek. Mówili o tym, jak powinna wyglądać biblioteka przyszłości i jakim kierunku rozwoju powinna podążać.

W tym roku zaproszeni goście opowiedzą m.in. o:

  • misji bibliotek, w których pracują,
  • priorytetach działania oraz
  • sposobach reagowania na zmiany wynikające z nowych potrzeb społecznych.

Pokażą także, jak w działalność biblioteki włączają się lokalni partnerzy oraz jak dana placówka przygotowuje swoich pracowników na nowe zadania.

Aby wziąć udział w II Seminarium BIBLIOTEKA NOWA, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (plik DOCX). Następnie wypełnione, podpisane i zeskanowane do formatu PDF zgłoszenie należy przesłać mailem do 19 października 2015 r. na adres k.swierzewska@instytutksiazki.pl. W tytule maila trzeba wpisać II seminarium Biblioteka Nowa.