W dniach 20–21 października br. w Szczecinie odbędzie się konferencja „Współczesne muzeum. Model kształcenia muzealnika”, której organizatorami są Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Celem konferencji jest przyjrzenie się aktualnemu stanowi kształcenia uniwersyteckiego, prowadzonego w ramach kierunków muzealniczych i specjalności muzealnych na studiach historycznych, etnologicznych, archeologicznych. Bardzo ważnym zadaniem konferencji jest także określenie roli kształcenia pozaakademickiego, będącego istotną formą rozwijania umiejętności praktycznych muzealnika. W czasie konferencji uczestnicy podejmą próbę sformułowania potrzeb i oczekiwań, jakie środowisko muzealne ma wobec absolwenta wyższych studiów czyli przyszłego muzealnika.

Udział w konferencji mogą wziąć osoby zawodowo zajmujące się muzealnictwem, kształcące przyszłych muzealników, a przede wszystkim pracownicy muzeów, mogących podzielić się własnymi doświadczeniami z pracy z absolwentami oraz refleksjami dotyczącymi różnych form kształcenia zawodowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy można uzyskać drogą mailową, pisząc na adres szczecin.muzealny2016@gmail.com.