Od 19 do 21 października br. w Poznaniu odbędzie się III edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa”. Inicjatywa odbędzie się pod hasłem „działaj!”. Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Udział w szkoleniu jest płatny i wynosi 100 zł brutto.

Inicjatywa skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, którzy wyrażą chęć zorganizowania w swoich szkołach projektów edukacyjnych popularyzujących postaci historyczne, działające na rzecz lokalnej społeczności, wykorzystując do tego celu metodę dydaktyczną jaką jest film. Osoby biorące udział w inicjatywie mają obowiązek umieszczenia projektu edukacyjnego na specjalnie do tego przygotowanym portalu.

Podczas wykładów organizatorzy przybliżą uczestnikom historyczne i współczesne znaczenie oraz możliwości edukacji filmowej w szkole. Natomiast podczas części praktycznej, czyli warsztatów filmowych, nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia scenariuszy filmowych, zorganizowania i zaplanowania pracy w terenie oraz do realizacji samego filmu i obróbki zgromadzonego materiału wizualnego czy dźwiękowego.

Nadrzędnym celem warsztatu jest przygotowanie nauczycieli do pracy ze szkolną grupą projektową, która będzie realizowała różne zadania w ramach programu.

Projekt kończy się uroczystą galą, na którą zapraszane są wyróżnione szkoły. Gali towarzyszy wystawa, prezentująca najciekawsze projekty zrealizowane podczas danej edycji.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można otrzymać, pisząc na adres mailowy edukacja@bramapoznania.pl.