Jeżeli przygotowują Państwo projekty upamiętniające miejsca, archiwa i ofiary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego, warto postarać się o uzyskanie możliwego dofinansowania. Do 1 czerwca 2013 r. można wziąć udział w naborze wniosków do Programu Europa dla Obywateli w ramach Działania 4. Aktywna pamięć europejska.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty wydarzeń (np. konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów czy debat), a także projekty produkcji i realizacji (np. publikacji, stron internetowych, materiałów audiowizualnych, sondaży opinii publicznej, audycji radiowych / telewizyjnych, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, badań), których zadaniem ma być:

  • ochrona głównych miejsc masowych przesiedleń i eksterminacji, pomników lub archiwów zawierających dokumentację tragicznych wydarzeń (archiwa dokumentów materialnych i niematerialnych);
  • upamiętnienie ofiar nazizmu lub stalinizmu, lub osób, które podejmowały ogromne ryzyko dla ratowania innych przed przesiedleniem lub eksterminacją;
  • zaangażowanie obywateli do refleksji nad przyczynami i skutkami nazizmu i/lub stalinizmu przy udziale różnorodnych grup obywateli europejskich, zwłaszcza różnych grup wiekowych oraz obywateli o różnym pochodzeniu narodowym, kulturowym i religijnym;
  • tworzenie sieci dobrych praktyk, poprzez które nastąpi nawiązywanie i dzielenie się wiedzą z innymi organizacjami europejskimi.

Projekty powinny być realizowane w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Kwota uzyskanej dotacji może pokryć maksymalnie 70% kwalifikowanych kosztów danego działania, zaś co najmniej 30% całkowitych szacunkowych kwalifikowanych wydatków należy pokryć ze źródeł innych niż budżet Unii Europejskiej. We wniosku należy przedstawić wszystkie pozostałe źródła i kwoty finansowania danego projektu.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 000 euro (tj. około 415 000 zł), zaś minimalna kwota dotacji to 10 000 euro (tj. około 41 500 zł).

W przypadku projektów wydarzeń co najmniej 30% uczestników organizowanego wydarzenia powinni stanowić uczestnicy zagraniczni, tzn. pochodzący z innego kraju uczestniczącego niż kraj będący gospodarzem wydarzenia. Przy realizacji projektu wymagana jest współpraca przynajmniej dwóch krajów (w tym Polski).

Wnioskodawcami mogą być muzea i opiekunowie miejsc pamięci, a także:

  • organizacje non-profit, posiadające osobowość prawną;
  • stowarzyszenia ocalonych;
  • stowarzyszenia rodzin ofiar;
  • władze lokalne i regionalne;
  • instytucje naukowe i edukacyjne, zespoły ekspertów;
  • organizacje religijne.

Nabory wniosków organizuje to unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency — EACEA).

Punkt Kontaktowy Programu Europa dla Obywateli w Polsce: www.europadlaobywateli.pl