Drodzy Czytelnicy,

Mimo majowych zmian w ustawie o finansach publicznych, likwidujących obowiązek składania przez zarząd JST przekazywania odpowiednio: radzie gminy (miasta), powiatu i sejmikowi województwa, m.in. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, dla instytucji kultur obowiązek ten nadal istnieje i informację tę instytucja ma nadal obowiązek przekazywać organowi zarządzającemu do 31 lipca roku budżetowego. Jest to dobry moment dla wielu organizatorów do kontrolowania instytucji kultury.

Kto konkretnie taką kontrolę może przeprowadzić, czy mogą to być pracownicy urzędu gminy, a przede wszystkim co może być przedmiotem tej kontroli, często jest błędnie interpretowane przez organizatora. Chęć dokładnego sprawdzenia, a nawet ciekawość, co się dzieje w instytucji kultury nie powinny stanowić przyczyny, dla której kontrolerzy wkraczają do instytucji kultury. Coraz częściej organizatorzy kierują także do instytucji kultury audytorów, którzy mają przeprowadzić w imieniu organizatora w instytucji audyt wewnętrzny, uznając to wręcz za swój obowiązek. Tymczasem nie istnieją podstawy prawne dla takich działań.

Kolejna budząca wątpliwości kwestia to to, jakie dokumenty w trakcie kontroli dyrektor instytucji kultury ma obowiązek przedstawienia organizatorowi. Czy żądanie wglądu do akt osobowych pracowników lub przedstawienie listy płac za poprzedni rok są działaniami znajdującymi potwierdzenie w przepisach prawa? Czy organizator może ingerować w kwestie związane z zarządzaniem instytucją? I wreszcie, jak daleko wiążące są dla dyrektora instytucji kultury wnioski zawarte w protokole kontroli — czy dyrektor musi brać pod uwagę polecenia określonego zachowania lub poprawienia pewnych błędów zauważonych w trakcie kontroli?

Na te wszystkie wątpliwości i wiele innych odpowiemy w trakcie specjalnie przygotowanego 150-minutowego webinaru, zorganizowanego przez Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawcę Poradnika Instytucji Kultury, pt. Kontrola i audyt organizatora w instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania szkolenie

 • Data: 14 czerwca 2023 r.
 • Czas trwania: 09:30 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem webinaru jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów dotyczących kontroli i audytu organizatora w instytucji kultury i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie
w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Program szkolenia

 1. Nadzór a kontrola — ważna różnica.
 2. Kto i co może kontrolować z ramienia organizatora w instytucji kultury:
  • rola komisji rewizyjnej,
  • prawo radnych do zasięgania informacji o działalności instytucji kultury,
  • wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub województwa, minister, skarbnik, sekretarz i inni pracownicy urzędu a ich uprawnienia w stosunku do instytucji kultury i dyrektora.
 3. Co podlega kontroli przez organizatora?
 4. Jakie dokumenty należy przekazać do kontroli?
 5. Wnioski i zalecenia pokontrolne — na co należy zwrócić uwagę?
 6. Czy organizator jest uprawniony do kontroli zarządczej w instytucji kultury?
 7. Czy organizator może przeprowadzić w instytucji kultury audytu wewnętrzny? Czy istnieją do tego podstawy prawne?
 8. Jakie narzędzia prawne ma instytucja w celu przeciwdziałania nieuprawnionym kontrolom i audytom.
 9. Wnioski i zalecenia pokontrolne – na co należy zwrócić uwagę? Czy należy je respektować, jeśli kontrola była nieuprawniona.

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 150 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 329 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na szkolenie treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania