Drodzy Czytelnicy,

Koniec roku to okres wielu dodatkowych imprez w instytucjach kultury. Taka sytuacja i wiele podobnych zawsze powoduje, że istnieje problem zbyt wielu zadań do wykonania i zbyt mało rąk do pracy, czyli konieczność pracy w nadgodzinach.

Aby przekonać Państwo, że można — przestrzegając przepisów o czasie pracy — zaplanować większość prac w instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało 90-minutowego webinar pt. Praca w godzinach nadliczbowych i dyżur pracowniczy w instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 14 grudnia 2022 r.
 • Czas trwania: 09:30 do 11:00

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel webinaru

Celem webinaru jest zapoznanie Państwa z przepisami Kodeksu pracy dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i dyżuru pracowniczego oraz odpowiedź na najczęściej nurtujące pytania z tego zakresu.

Program webinaru

 1. Wybór czy konieczność, czyli dlaczego praca w godzinach nadliczbowych nie może być planowana.
 2. Przesłanki zastosowania pracy w godzinach nadliczbowych.
 3. Jak uniknąć planowania pracy w nadgodzinach?
 4. Zasady rozliczanie pracy ponadwymiarowej — dodatek do wynagrodzenia albo czas wolny.
 5. Do kiedy należy rozliczyć pracownika z pracy w godzinach nadliczbowych i jak to zrobić?
 6. Dlaczego podczas dyżuru pracowniczego pracownik nie może świadczyć pracy?
 7. Gdzie można pełnić dyżur?
 8. Problem wynagradzanie pracownika za pełnienie dyżuru.
 9. Prawo pracownika do czasu wolnego, a obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych i pełnienia dyżuru.

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 90 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 219 zł zapłacą Państwo 189 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania