Drodzy Czytelnicy,

W instytucjach kultury wciąż pokutuje przekonanie, że praca zdalna u tego typu pracodawcy się nie sprawdza. Nic bardziej mylnego! Jak pokazały doświadczenia z czasów pandemicznego zamknięcia, w wielu instytucjach kultury ten sposób świadczenia pracy przyniósł wiele korzyści. Oczywiście trudno jest skierować na pracę zdalną sprzątaczkę, bibliotekarza czy muzyka z orkiestry, ale gdyby tak dobrze rozejrzeć się po instytucji, to wciąż jest wielu pracowników, których stanowiska pracy umożliwiają wykonywanie tego rodzaju pracy.

Praca zdalna to korzyści dla obydwu stron: zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Skierowanie pracownika do wykonywania pracy zdalnej to dla pracodawcy przede wszystkim oszczędność materiałów, mediów (przede wszystkim ogrzewania, wody, energii), ale także zdobycie dodatkowej przestrzeni w siedzibie instytucji kultury. Praca zdalna nie musi trwać cały czas! Aby oszczędzić, wystarczy skierowanie pracownika do takiej pracy np. raz w tygodniu!

Nowe zasady kierowania pracowników instytucji kultury na pracę zdalną ma już niedługo określać Kodeks pracy — zmiany w przepisach w tym zakresie są na etapie prac sejmowych (druk sejmowy 2335).

O tym, jakie korzyści może przynieść instytucji kultury kierowanie niektórych grup pracowników do pracy zdalnej, opowie nasz ekspert, mecenas Anna Gotkowska, radca prawny i specjalista prawa pracy oraz prawa instytucji kultury, podczas webinaru pt. Praca zdalna jako sposób na obniżenie kosztów bieżących w instytucji kultury. Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy przygotowanego przez Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 19 października 2022 r.
 • Czas trwania: 09:30 do 11:30

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i prawa pracy w instytucjach kultury;
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem webinaru jest zapoznanie uczestników z korzyściami z kierowania pracowników instytucji kultury do wykonywania pracy zdalnej w kontekście planowanych zmian w Kodeksie pracy oraz odpowiedź na najczęściej zadawane pytania z tego zakresu. To webinar, z którego powinien skorzystać każdy dyrektor instytucji kultury, osoba zarządzająca zasobami ludzkimi albo osoba odpowiedzialna za koszty instytucji.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 1. Praca zdalna w dotychczasowym stanie prawnym, czyli wg przepisów Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a w znowelizowanych przepisach Kodeksu pracy — podstawowe różnice.
 2. Warunki konieczne dla możliwości podjęcia pracy zdalnej, czyli warunki lokalowe i techniczne. Kto je zapewnia i kto weryfikuje?
 3. Pracowników na jakich stanowiskach pracy można skierować do wykonywania pracy zdalnej?
 4. Inicjowanie pracy zdalnej:
  1. z polecenia pracodawcy
  2. na wniosek pracownika (w jakich sytuacjach jest wiążący)
  3. za porozumieniem stron.
 5. Rola związków zawodowych i przedstawicieli załogi w podejmowaniu decyzji o pracy zdalnej w instytucji kultury.
 6. Kiedy należy sporządzić regulamin pracy zdalnej i co powinien zawierać.
 7. Co należy zapewnić pracownikowi pracującemu zdalnie.
 8. Ewidencjonowanie pracy zdalnej, obowiązek czy możliwość.
 9. Kto i w jakim zakresie ponosi koszty pracy zdalnej? Rozliczenia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem: rzeczywiste koszty, ekwiwalent czy ryczałt.
 10. Kontrola pracownika na pracy zdalnej:
  1. merytoryczna,
  2. przestrzegania zasad BHP,
  3. ochrony danych.
 11. Kontrola wykonywania pracy zdalnej a zasada nie naruszania prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych domowników.
 12. Zakończenie pracy zdalnej — kiedy pracownik może o to wnioskować, w jakich okolicznościach pracodawca może cofnąć swoje polecenie.

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 120 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 259 zł zapłacą Państwo 229 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania