Drodzy Czytelnicy,

W instytucjach kultury są wypłacane zarówno nagrody jak i premie. O ile niektóre z tych świadczeń, jak nagroda jubileuszowa czy nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy wynikają wprost z przepisów ustawy o działalności kulturalnej, czy nagroda roczna wypłacana na podstawie ustawy kominowej, wcale nie znaczy, że każdy pracownik może je tak po prostu otrzymać. Część z nich wymaga przyznania przez dyrektora, a w każdym przypadku trzeba też spełnić określone warunki.

Obowiązujący w instytucji kultury regulamin wynagradzania może określać zasady wypłacania nagród w sposób korzystniejszy niż w ustawie o działalności kulturalnej. Może też określać inne niż wymienione w przepisach nagrody oraz wprowadzać premie. Przy czym premia i nagroda to nie to samo i koniecznie trzeba znać różnice.

Warto też pamiętać o innych, szczególnych zasadach nagradzania osób kierujących instytucją, czyli dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.

Aby uporządkować Państwa wiedzę o zasadach przyznawania i wypłacania nagród i premii w instytucjach kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało 90-minutowy webinar pt. Premie i nagrody w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 16 listopada 2022 r.
 • Czas trwania: 11:30 do 13:00

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i prawa pracy w instytucjach kultury;
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel webinaru

Celem webinaru jest zapoznanie Państwa z obowiązującymi przepisami ustawy o działalności kulturalnej oraz ustawy kominowej oraz najnowszym orzecznictwem dotyczącym nagród i premii w instytucjach kultury. Podczas webinaru zostaną też zaprezentowane różnice między nagrodą i premią oraz najczęściej popełniane błędy w formułowaniu zapisów regulaminów dotyczących tych świadczeń.

Program webinaru

 1. Czym jest nagroda?
 2. Rodzaje nagród, z omówieniem każdej z nich:
  • nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy,
  • nagroda roczna,
  • nagroda jubileuszowa,
  • inne nagrody, właściwe dla instytucji kultury.
 3. Premia uznaniowa a premia regulaminowa — omówienie różnic.
 4. Jakie premie można przyznać pracownikom instytucji kultury?
 5. Dopuszczalna wysokość nagród i premii, w tym problem zwiększenia wysokości nagrody jubileuszowej ponad te wynikające z ustawy.
 6. Regulamin nagradzania i premiowania — co powinien zawierać?
 7. Nagrody i premie w najnowszym orzecznictwie sądowym.

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 90 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 219 zł zapłacą Państwo 189 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania