Drodzy Czytelnicy,

Regulamin organizacyjny to prawne rusztowanie instytucji kultury. Jego stworzenie powinno być dla dyrektora wyzwaniem, które się opłaci w przyszłości, ponieważ regulamin organizacyjny skrojony na miarę potrzeb konkretnej instytucji pomoże dyrektorowi w jej zarządzaniu, a właściwe ujęcie poszczególnych działów i stanowisk pracy to gwarancja dobrej współpracy między pracownikami oraz sprawnego zarządzania całą instytucją dla dyrektora.

Aby uporządkować Państwa wiedzę o treści i roli regulaminu organizacyjnego instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało 90-minutowy webinar pt. Regulamin organizacyjny w instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 4 października 2023 r.
 • Czas trwania: 12:00 do 13:30

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel webinaru

Celem webinaru jest przekazanie praktycznej wiedzy o tym, jak kształtować treść regulaminu organizacyjnego, aby funkcjonowanie instytucji nie było zagrożone i przedstawienie rozwiązań specyficznych problemów, jakie pojawiają się w związku z regulaminem organizacyjnym.

Program webinaru

 1. Regulamin organizacyjny, dlaczego tak ważna jest jego poprawna treść?
 2. Co powinno znaleźć się w regulaminie organizacyjnym? Omówienie elementów jego treści.
 3. Różne sposoby sporządzania regulaminu organizacyjnego w zależności od struktury organizacyjny instytucji kultury i jej wielkości.
 4. Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego w życie:
  • rola organizatora w tym procesie, czy ma realny wpływ na treść regulaminu organizacyjnego?
  • rola związków zawodowych,
  • zarządzenie dyrektora.
 5. W jaki sposób zmieniać regulamin organizacyjny i jak często powinno być to dokonywane, czyli co wspólnego z regulaminem organizacyjnym ma kontrola zarządcza.
 6. Odpowiedzialność dyrektora za nieaktualny regulamin organizacyjny.

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 90 minut ze specjalistką prawa instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 239 zł zapłacą Państwo 209 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na webinar treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania