Drodzy Czytelnicy,

Zatrudnienie pracowników w równoważnym systemie czasu pracy albo w systemie podstawowym, ale z różnymi godzinami rozpoczynania i kończenia pracy, powoduje po stronie pracodawcy obowiązek sporządzenia dla pracowników rozkładów czasu pracy. O ile przepisy Kodeksu pracy określają po krótce zasady ich tworzenia, to milczą już na temat możliwości modyfikacji takich rozkładów. Poza tym nigdzie w przepisach nie znajdziemy wzorów harmonogramów czasu pracy. Wiadomo tylko, że mają być indywidualne i sporządzone na piśmie lub elektronicznie. W związku z tym pojawia się bardzo wiele pytań dotyczących tworzenia i zmiany rozkładów czasu pracy. Na te pytania w trakcie webinaru odpowie nasz ekspert z zakresu czasu pracy, mec. Anna Gotkowska.

Tworzenie rozkładów czasu pracy wymaga wiedzy na temat wszystkich przepisów dotyczących czasu pracy, ponieważ rozkład musi obejmować wymagane prawem odpoczynki, nie może naruszać przepisów o dobie pracowniczej i tygodniu pracowniczym.

Ale rozkłady czasu pracy tworzone są przede wszystkim po to, by pracownicy wiedzieli, kiedy rozpoczynają i kończą pracę danego dnia i aby w instytucji kultury sprawnie została zorganizowana pracy, tak by instytucja ona wypełniać swoje cele we wszystkich godzinach, w których działa.

Wszystkie zasady prawidłowego tworzenia rozkładów czasu pracy w instytucjach kultury poznają Państwo w czasie specjalnie przygotowanego przez Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawcę Poradnika Instytucji Kultury, 90-minutowego webinaru pt. Rozkłady czasu pracy w instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 11 października 2023 r.
 • Czas trwania: 11:00 do 12:30

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel webinaru

Celem webinaru jest zebranie wszystkich przepisów Kodeksu pracy dotyczących rozkładów czasu pracy oraz przekazanie praktycznych wskazówek jak je stosować w instytucjach kultury.

Program webinaru

 1. Co to jest rozkład czasu pracy?
 2. Dla których pracowników w instytucji kultury musimy stosować rozkłady czasu pracy?
 3. Jak ustalamy rozkład czasu pracy dla poszczególnych pracowników?
 4. Jakie informacje powinny się znaleźć w rozkładzie czasu pracy — oznaczenie dni pracy, dni wolnych, nieobecności, urlopów itp.
 5. Czy rozkłady czasu pracy możemy zmieniać? Jak to zrobić?
 6. Indywidualny rozkład czasu pracy, jako idealne rozwiązanie dla pracowników instytucji kultury. Na czym on polega?
 7. Zmiana rozkładu czasu pracy czy praca w godzinach nadliczbowych?

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 90 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 239 zł zapłacą Państwo 209 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania