Drodzy Czytelnicy,

Żadna instytucja kultury nie może funkcjonować bez majątku. Składa się na niego wiele elementów, w tym środki trwałe. Jak ważny z punktu widzenia rachunkowości i finansów publicznych jest sposób finansowania środków trwałych? Czy i kiedy instytucja kultury może je zbyć? Czy instytucja kultury może stosować uproszczenia, a jeśli tak to jakie? Dlaczego przy stosowaniu uproszczeń dozwolonych ustawą o rachunkowości trzeba zachować szczególną ostrożność i na co zwrócić uwagę? Jak finansować i ujmować w księgach niskocenne środki trwałe?

Na te i inne pytania na podstawie przepisów i ich interpretacji odpowie nasza ekspertka podczas specjalnie przygotowanego 90-minutowego webinaru zorganizowanego przez Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawcę Poradnika Instytucji Kultury, pt. Premie i nagrody w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 3 lutego 2023 r.
 • Czas trwania: 11:00 do 12:30

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Ewa Ostapowicz:

 • ekonomistka,
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością,
 • specjalistka w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel webinaru

Celem webinaru jest zdobycie praktycznej wiedzy o finansowaniu i ujmowaniu w księgach rachunkowych środków trwałych oraz poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z nimi pojawiają się w instytucjach kultury.

Program webinaru

 1. Finansowanie zakupu środków trwałych.
 2. Środki trwałe w polityce rachunkowości.
 3. Środki trwałe w planie finansowym.
 4. Klasyfikacja środków trwałych.
 5. Amortyzacja środków trwałych.
 6. Niskocenne środki trwałe.
 7. Ewidencja księgowa środków trwałych.
 8. Środki trwałe w sprawozdaniu finansowym.

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 90 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 259 zł zapłacą Państwo 189 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na webinar treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania