Drodzy Czytelnicy,

Statut instytucji kultury to podstawa jej funkcjonowania. Chociaż statut to akt prawa miejscowego nadawany instytucji kultury przez organizatora, dobrze jest wiedzieć, czy jego postanowienia są zgodne z prawem, korzystne dla instytucji, a także w jakich sytuacjach zwracać się do organizatora o zmianę statutu.

Aby przekonać Państwo, że można wypracować treść statutu, która nie utrudnia, lecz umożliwia instytucji realizację wielu wartościowych działań kulturalnych, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało 90-minutowy webinar pt. Statut instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 4 października 2023 r.
 • Czas trwania: 10:00 do 11:30

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel webinaru

Celem webinaru jest zapoznanie Państwa z przepisami ustawy o działalności kulturalnej oraz aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczących treści statutu instytucji kultury oraz odpowiedź na najczęściej nurtujące pytania z tego zakresu.

Program webinaru

 1. Statut jako akt prawa miejscowego będący podstawą funkcjonowania instytucji kultury.
 2. Jakie elementy musi zawierać statut, a jakich postanowień nie może w nim być, czyli o zamkniętym katalogu materii poruszanej w statucie.
 3. Omówienie na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego wszystkich wymaganych postanowień statutu, w tym:
  • zakres działalności a postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna (czy instytucja może prowadzić działalność sportową, gastronomiczną, wydawniczą),
  • organy doradcze (co to jest i czy instytucja musi je mieć),
  • stanowisko zastępcy dyrektora (kiedy zapis na ten temat jest konieczny w statucie).
 4. W jaki sposób instytucja kultury może realnie wpłynąć na zmianę swojego statutu?
 5. Możliwość zaskarżenia treści statutu do organu nadzoru lub sądu administracyjnego.

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 90 minut ze specjalistką prawa instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 239 zł zapłacą Państwo 209 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na webinar treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania