Trwa nabór zgłoszeń do III edycji szkoleń online dotyczących ochrony i kształtowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem tzw. uchwał krajobrazowych. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Webex i udział w nich jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem inicjatywy MKiDN jest uświadomienie uczestnikom znaczenia podnoszenia jakości krajobrazu i przestrzeni publicznej wraz z potencjalnymi korzyściami dla rozwoju gminy i z prezentacją dobrych praktyk. Szkolenia mają także stanowić merytoryczne wsparcie dla samorządów oraz małych miast, które dotąd nie zdecydowały się na podjęcie prac nad uchwałami krajobrazowymi, oraz dla innych podmiotów zaangażowanych w procesy kształtowania jakości krajobrazu.

Udział w inicjatywie mogą wziąć przedstawiciele samorządów lokalnych, projektanci, przedstawiciele organizacji społecznych, ruchów miejskich, a także ludzie nauki i przedstawiciele administracji rządowej.

W ramach inicjatywy odbędą się trzy szkolenia: „Ochrona krajobrazu w gminie — zagadnienia wstępne”, „Cel i zakres uchwały krajobrazowej” oraz „Aspekty finansowe wdrażania ustawy krajobrazowej”.

Podczas szkolenia z „Ochrona krajobrazu w gminie — zagadnienia wstępne” uczestnicy zapoznają się m.in. z Europejską Konwencją Krajobrazową, dowiedzą się także, jakie działania poprzedzają przystąpienie do prac nad uchwałą krajobrazową oraz zgłębią temat audytu krajobrazowego.
Szkolenie „Cel i zakres uchwały krajobrazowej” ma za zadanie m.in. przybliżenie uczestnikom specyfiki uchwały krajobrazowej na tle gminnych aktów planistycznych oraz przedstawienie dobrych praktyki i orzecznictwa.
W ramach szkolenia „Aspekty finansowe wdrażania ustawy krajobrazowej” uczestnicy posłuchają m.in. o tym, czemu służy opłata reklamowa.

Szkolenia poprowadzi architekt Bartosz Poniatowski, ekspert z w zakresie tworzenia uchwał krajobrazowych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesyłać zgłoszenia drogą mailową na estetyka@kultura.gov.pl w terminie do:

  • 30 września — „Ochrona krajobrazu w gminie — zagadnienia wstępne”, szkolenie odbędzie się 10 października br.;
  • 3 października — „Cel i zakres uchwały krajobrazowej”, szkolenie odbędzie się 13 października br.;
  • 7 października — „Aspekty finansowe wdrażania ustawy krajobrazowej”, szkolenie odbędzie się 17 października 2022 r.