Do 19 stycznia br. trwa konkurs skierowany do bibliotek publicznych, które zakwalifikowały się do udziału w akcji „Paczka Literacka”. W ramach akcji uczestnicy mogą wygrać wizyty autorów w swoich placówkach. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Agora S.A. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem konkursu jest realizacja w bibliotekach działań promujących czytelnictwo, z wykorzystaniem książek i audiobooków znajdujących się w paczkach przekazanych w ramach akcji „Paczka literacka”.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy w bibliotece lub w filiach bibliotecznych, do których trafiły paczki, zorganizować działania promujące czytelnictwo. Powinny one w tych działaniach wykorzystać przynajmniej jedną publikację, którą otrzymały w ramach akcji. Następnie należy przygotować multimedialną relację z takiego wydarzenia i opublikować ją na stronie internetowej biblioteki lub w mediach społecznościowych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy dokonają merytorycznej oceny przygotowanych przez biblioteki relacji i wybiorą trzy najciekawsze.

W konkursie przewidziano trzy nagrody: spotkanie autorskie Adama Wajraka, wizytę Michała Rusinka oraz wizytę Krystyny Przybylskiej, Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego, a także paczkę audiobooków „Wilki”, „Ania. Biografia Anny Przybylskiej”, „Tony Halik. Tu byłem”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2018 r.