Do 24 października br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na scenariusz słuchowiska radiowego dla dzieci „Mój świat”. Organizatorami inicjatywy są Polskie Radio Dzieciom, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS oraz Teatr Polskiego Radia. Łączna pula nagród wynosi 16 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu „Mój świat” jest popularyzacja twórczości literackiej oraz słuchowisk radiowych.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

W ramach inicjatywy uczestnicy muszą przygotować scenariusz słuchowiska, który skierowany będzie do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Tematyka pracy jest dowolna. Na podstawie scenariusza powinno być możliwe zrealizowanie dwudziestominutowego słuchowiska radiowego.

Przesłane utwory powinny być oryginalne, dotychczas niepublikowane w kraju ani za granicą, nierozpowszechnione, niewystawiane i niezgłaszane w innych konkursach oraz niestanowiące adaptacji lub opracowania.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz konkursowy.