Do 3 marca br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego „Festiwal Krótkich Form”. Organizatorem inicjatywy jest Wydawnictwo Papierowy Motyl.

W ramach konkursu należy napisać opowiadanie, którego tematem przewodnim będzie „Mam głos”. Utwór może być napisany w dowolnym gatunku, na dowolny temat, a jego objętość nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami. Organizator kładzie natomiast nacisk na prozę awanturniczą, buntowniczą, wyzwalającą impuls działania.

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Uczestnikiem może być zarówno autor z doświadczeniem jak i osoba niemająca na swoim koncie wcześniejszych publikacji.

Zwycięskie i wyróżnione opowiadania zostaną wydane we wspólnym tomie zbiorowym w formie książki drukowanej, e-booka i audiobooka.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opowiadanie wraz z danymi zgłaszającego przesłać drogą mailową na adres wydawnictwo@papierowymotyl.pl. W tytule maila należy napisać „Festiwal krótkich form”.

Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 60 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 maja 2024 r.