Trwa nabór zgłoszeń do programu Culture Moves Europe, który realizowany jest w ramach programu Kreatywna Europa. Organizatorem inicjatywy jest Goethe-Institut. W ramach programu prowadzone są dwa odrębne nabory.

Nadrzędnym celem Culture Moves Europe jest zapewnienie wsparcia finansowego artystom i specjalistom z sektora kultury, którzy we współpracy z partnerem międzynarodowym chcą przeprowadzić międzynarodowy projekt mobilności we wszystkich 40 krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Inicjatywa składa się dwóch kierunków działania:

 • mobilność indywidualna dla artystów indywidualnych i grup do pięciu osób oraz
 • gospodarzy rezydencji dla osób prawnych chcących przygotować projekt rezydencji.

Nabór do pierwszego z nich trwa do 31 maja br,, natomiast do drugiego kierunku tylko do 15 maja 2024 r.

Projekt indywidualne mobilności pozwala na internacjonalizację działań poprzez realizację dwóch z następujących celów:

 • odkrywanie: prowadzenie badań twórczych i artystycznych, praca nad konkretnym lub nowym tematem lub dziełem;
 • współtworzenie: angażowanie się w proces twórczy, dążenie do stworzenia nowego działa artystycznego lub kulturalnego z artystami z innych krajów;
 • uczenie się: podnoszenie kompetencji i umiejętności poprzez kształcenie pozaformalne lub współpracę z ekspertem;
 • wzmacnianie współpracy międzynarodowej: rozwijanie lub pogłębianie międzynarodowych relacji zawodowych, nawiązywanie kontaktu z nową publicznością.

Inicjatywa skierowana jest do indywidualnych artystów i specjalistów z sektora kultury, tj. takich dziedzin jak architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, literatura, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne lub do grupy osób będących osobami fizycznymi, legalnie przebywających w Unii Europejskiej lub jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Wnioskodawcy zamieszkujący w Ukrainie mają możliwość ubiegać się o „mobilność wirtualną”.

Czas trwania mobilności dla jednej osoby wynosić od 7 do 60 dni, a w przypadku grup osób od 7 do 21 dni. Ponadto mobilność musi być realizowana w ciągu jednego roku, musi być nieprzerwana i odbywać się w jednym miejscu.

Grant dla gospodarzy rezydencji ma natomiast na celu umożliwienie goszczenia międzynarodowych artystów i specjalistów z sektora kultury w realizacji projektu rezydencyjnego w organizacjach przyjmujących. Uczestnicy muszą być legalnymi rezydentami kraju Kreatywnej Europy, który jest inny niż kraj gospodarza rezydencji.

Proces aplikacji podzielony jest na dwa etapy. Pierwszym jest wybór gospodarzy, drugim potwierdzenie wybranych przez gospodarzy zaproszonych artystów, twórców i osób związanych z kulturą.

Projekt rezydencyjny powinien realizować jeden lub dwa wybrane cele:

 • odkrywanie: prowadzenie badań i praca nad określonym tematem lub nową koncepcją;
 • tworzenie: zaangażowanie się w zbiorowy proces twórczy mający na celu stworzenie nowego dzieła artystycznego lub kulturalnego;
 • uczenie się: podniesienie kompetencji uczestników poprzez naukę pozaformalną lub współpracę ze specjalistą;
 • łączenie: rozwijanie sieci współpracy, wzmacnianie rozwoju zawodowego uczestników;
 • przeprowadzanie zmiany: wpływanie na zmianę społeczną zgodnie z wartościami i zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy być przedstawicielem organizacji lub posiadać osobowość prawną, organizować działania związane z co najmniej z jedną z wymienionych dziedzin: architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, literatura, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne, regularnie organizować działania artystyczne i kulturalne, zaprosić do udziału w projekcie rezydencyjnym od 1 do 5 osób, które legalnie przebywają w innym kraju Unii Europejskiej lub jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Składając wniosek, należy wskazać także wymiar rezydencji:

 • krótkoterminowej — od 22 do 60 dni,
 • średnioterminowej — od 61 do 120 dni,
 • długoterminowej — od 121 do 180 dni.

Aby wziąć udział w naborze w obu grantach, wnioski należy składać w języku angielskim na stronie Goethe-Institut.