Trwa nabór zgłoszeń do projektu „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”, w ramach którego biblioteki zorganizują spotkania, podczas których uczestnicy będą odkrywać losy swoich przodków i uczyć się dokumentować ich historie. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Nasza Niepodległa, społecznych obchodów Stulecia Niepodległości.

Nadrzędnym celem projektu „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce” jest odczytanie jak największej liczby podpisów pod „Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” oraz odnalezienie śladów osób, które się pod nią podpisały. W ramach projektu biblioteki zorganizują spotkania, podczas których uczestnicy nauczą się korzystać z różnych źródeł genealogicznych i postarają się odtworzyć i przybliżyć losy podpisanych pod Deklaracją osób, swoich bliskich i przodków, mieszkańców swojej miejscowości, by w ten sposób zachować o nich pamięć.

W ramach programu rocznicowego Fundacji Ośrodka KARTA „Nieskończenie Niepodległa” powstał także portal „Nieskończenie Niepodległa — Ludzie”. Jest to narzędzie służące do przeszukiwania stron „Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” i złożonych pod nią podpisów. Strona zawiera także biogramy i historie sygnatariuszy. Dotychczas udało się odczytać ok. 250 000 podpisów.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

„Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” powstała w 1926 r. i składa się ze 111 ksiąg, podpisanych przez 5,5 miliona osób. W ten sposób nasi rodacy wyrazili wdzięczność narodowi amerykańskiemu za wsparcie dyplomatyczne w odzyskaniu niepodległości oraz ogromną pomoc humanitarną dla naszego kraju, zniszczonego podczas I wojny światowej. Deklaracja jest też jednym z największych imiennych spisów mieszkańców polskich ziem.