Trwa nabór zgłoszeń dla bibliotek i innych instytucji kultury działających w miejscowościach do 100 000 mieszkańców, które chciałyby prowadzić w swojej bibliotece zajęcia z podstaw programowania z robotami edukacyjnymi i założyć Lokalny Klub Kodowania „Link do Przyszłości”. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Nadrzędnym celem projektu „Link do przyszłości” jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania poprzez organizację warsztatów z kodowania prowadzonych przez profesjonalistów z wykorzystaniem robotów. W ramach warsztatów uczestnicy tworzą aplikacje w programie Scratch, a następnie testują ich działanie.

Zakładając Lokalny Klub Kodowania, biblioteki oraz instytucje mogą liczyć na bezpłatne wypożyczenie robotów Finch na 2 miesiące oraz mogą skorzystać ze scenariuszy zajęć z kodowania i z materiałów promocyjnych.

W ramach inicjatywy należy wskazać koordynatora oraz zapewnić, że osoba prowadząca zajęcia zorganizuje co najmniej jeden warsztat w miesiącu oraz będzie realizowała zajęcia z programowania przez minimum 6 miesięcy dla łącznej liczby uczestników nie mniejszej niż 30 osób. Biblioteki i instytucje, które będą prowadziły LKK, muszą również zorganizować co najmniej jeden warsztat dla osób spoza klubu oraz przekazywać informację o funkcjonowaniu Lokalnego Klubu Kodowania w formie ankiety online.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl.