Do 15 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do XVIII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”. Organizatorem inicjatywy jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest edukacja kulturalna i turystyczna, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników konkursu oraz zachęcenie do poznania regionu, jego walorów krajobrazowych, turystycznych, zabytków oraz historii.

Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów. W tym roku tematem przewodnim inicjatywy jest „Moje Mazowsze…”.

Zgłaszane prace będą oceniane w czterech kategoriach:

  • Moje Mazowsze — industrialne;
  • Moje Mazowsze — kulinarne;
  • Moje Mazowsze — aktywne;
  • Moje Mazowsze — magiczne.

Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody:

  • I nagroda o wartości 2000 zł,
  • II nagroda — 1500 zł,
  • III nagroda — 1000 zł.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają po 800 zł. W konkursie zostanie przyznana również nagroda internautów w wysokości 1000 zł.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze 16 fotografii. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów na profilu na Facebooku, w trakcie którego zostanie wybrany laureat publiczności. Dla zwycięzców konkursu Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zorganizuje weekendowe warsztaty fotograficzne. Warsztaty odbędą się do końca grudnia 2024 r.

Aby wziąć w inicjatywie, zdjęcie wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać drogą mailową na adres konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

Wyniki konkursu fotograficznego zostaną podane do wiadomości publicznej do 60 dni od zakończenia naboru.