Do 10 września br. trwa nabór zgłoszeń do 41. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Organizatorem inicjatywy jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Nadrzędnym celem dorocznego konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, niezrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem jest ukończenie 16 lat.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „po debiucie” — dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej, oraz „debiut” — dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą nadesłać maksymalnie pięć wierszy o dowolnej tematyce, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, należy przesłać drogą mailową na adres poezja@rok.czestochowa.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: konkurs poetycki oraz podać nazwę kategorii.

Uroczystości finałowe odbędą się 7 listopada 2020 r.