Do 23 sierpnia br. trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki.

Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna to 30 000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Aby wziąć udział w programie, należy składać wnioski poprzez stronę Instytutu Książki.