Dzięki zmianom w kodeksie pracy od przyszłego roku wydłużony zostaje okres na udzielenie pracownikowi zaległego urlopu.

Już od następnego roku instytucja kultury będzie mogła udzielić pracownikowi zaległego urlopu do 30 września, a nie jak do tej pory do końca marca każdego następnego roku. To wszystko ze względu na zmianę art. 168 kodeksu pracy, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. Dzięki tej zmianie instytucja kultury zyska większą swobodę w ustalaniu planu urlopów, a pracownicy — możliwość wykorzystania zaległego urlopu w okresie wiosennym i letnim.