1 września br. rusza czwarta edycja otwartego konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki. Organizuje je Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Konkurs ten jest częścią światowej inicjatywy Wiki Loves Monument i jego głównym celem jest sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego. Patronat nad konkursem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prace można nadsyłać do 30 września 2014 r.

Pomysł konkursu narodził się w 2010 r. w Holandii. Rok później o nagrody w konkursie rywalizowało już 5500 osób z 18 państw Starego Kontynentu, w tym także polscy miłośnicy fotografii. Dzięki dużej frekwencji Wiki Loves Monument trafił do Księgi Rekordów Guinnessa w kategorii „Największy konkurs fotograficzny”. W 2012 r. trzecia edycja konkursu objęła już cały świat. Wzięło w niej udział ponad 15 000 osób z 35 krajów. Osoby te przesłały 365 000 zdjęć. W tym samym roku w polskiej edycji Wiki Lubi Zabytki wzięło udział 679 uczestników, którzy uwiecznili obiekty polskiej kultury na 51 000 zdjęć. Pod względem liczby przesłanych prac Polska uplasowała się na pierwszym miejscu spośród wszystkich państw biorących udział w konkursie.

Konkurs ten ma formę otwartą i mogą w nim wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. Udział w nim mogą wziąć również, za zgodą opiekuna, osoby posiadające częściową zdolność do czynności prawnych.

Po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów osoby biorące udział w czwartej edycji Wiki Lubi Zabytki muszą w dniach od 1 do 30 września 2014 r. przesłać zdjęcia poprzez konto Wikimedia Commons. Zdjęcia te nie mogą być nigdzie wcześniej upublicznione i muszą przedstawiać obiekty z oficjalnej listy polskich zabytków nieruchomych, które są ujęte w wykazach zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Można je znaleźć na stronie NID.

W tym roku organizator konkursu wprowadził kilka zmian w regulaminie. Została stworzona oddzielna nagroda za zdjęcia tematyczne w trzech podkategoriach:

  • architektura drewniana,
  • architektura XX w. i industrialna/postindustrialna
  • kamienica/pejzaż miejski.

Uległa zmianie także minimalna wielkość zdjęć (8 Mpix). Wprowadzono możliwość przesyłania swoich prac na bardziej liberalnej licencji Creative Commons CC-BY 3.0.

Osoby uczestniczące w czwartej edycji Wiki Lubi Zabytki walczą o nagrody pieniężne, ich pula wynosi 14 000 zł. Podobnie jak w zeszłym roku autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają odpowiednio 3000, 1500 i 750 zł. Ponadto najlepsze fotografie wezmą udział w globalnym konkursie Wiki Loves Monument. Jury przewidziano również nagrody dla osób, które prześlą najwięcej dobrych jakościowo zdjęć, a które nie upubliczniły do tej pory swojego zdjęcia w Wikipedii oraz w Wikimedia Commons. Oprócz tego po raz pierwszy zostaną przyznane nagrody za zdjęcia tematyczne w wysokości odpowiednio 750, 500 i 250 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Wiki Lubi Zabytki. Regulamin konkursu natomiast znajdą Państwo na stronie Wikipedii poświęconej projektowi.