Do 18 września 2012 r. można składać wnioski w Obszarze 2 Programu Kultura 2007–2013 Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim. Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć: publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, których główna działalność związana jest z kulturą i które posiadają finansową i operacyjną zdolność do przeprowadzenia proponowanych działań. O granty nie mogą się ubiegać np. jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie można otrzymać w dwóch kategoriach:

  • Ambasadorowie kultury europejskiej. Mogą się o nie ubiegać instytucje działające na skalę europejską, które poprzez międzynarodowość swoich działań pełnią funkcję „ambasadorów kultury europejskiej”. Swoją działalność ambasador musi prowadzić w co najmniej 7 krajach uczestniczących w Programie Kultura, a w momencie składania wniosku organizacja musi istnieć przynajmniej 2 lata. Dofinansowanie przeznaczone jest zwłaszcza dla zespołów artystycznych, takich jak orkiestry, chóry, grupy teatralne i taneczne, których działalność prowadzona jest w wielu krajach europejskich i ma prawdziwie międzynarodowy i europejski wymiar. W tej kategorii można otrzymać dofinansowanie do 600 000 euro;
  • Sieci Propagatorów. Powinny działać w określonym obszarze kultury i zrzeszać organizacje lub instytucje z wielu krajów. Celem sieci ma być promowanie europejskiej współpracy kulturalnej, inicjowanie debaty na temat rozwoju wspólnego obszaru kulturalnego lub wzmacnianie sceny kulturalnej na poziomie europejskim. Sieci muszą skupiać członków w co najmniej 15 krajach uczestniczących w Programie Kultura, a jeśli składają się z organizatorów działań kulturalnych na poziomie krajowym (np. federacje krajowe) muszą skupiać przedstawicieli z co najmniej 10 krajów. W momencie składania wniosku sieć musi istnieć przynajmniej rok. O dofinansowanie mogą ubiegać się np. sieci muzeów, zrzeszenia instytucji muzycznych, tanecznych czy teatralnych. W tej kategorii można otrzymać dofinansowanie do 120 000 euro.

Są to tzw. granty operacyjne, gdyż dofinansowanie jest przyznawane na działalność bieżącą organizacji, a nie na realizację konkretnego projektu. Dofinansowanie można otrzymać na jeden rok działalności instytucji, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Wyniki naboru będą znane do końca lutego 2013 r.