Do 29 maja 2022 r. można zgłaszać książki do tegorocznej edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Na laureata inicjatyw czeka m.in. gratyfikacja finansowa o wartości 50 000 zł. Fundatorem i organizatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa, współorganizatorami natomiast Dom Spotkań z Historią i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego została ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy i jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski — od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest popularyzacja książek historycznych oraz złożenie hołdu historykom zajmującym się najnowszą historią Polski, a także upamiętnienie Kazimierza Moczarskiego, patrona nagrody, autora książki „Rozmowy z katem”.

Do konkursu można zgłaszać autorskie prace historyczne, które ukazały się w Polsce w 2021 r. i są pierwszymi polskimi wydaniami książki polskiego autora i pierwszymi polskimi wydaniami przekładu autora zagranicznego. O nagrodę mogą ubiegać się również autorzy dzienników i pamiętników oraz edycji źródłowych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze dziesięciu autorów, których prace zostaną zaprezentowane na łamach Gazety Wyborczej. Laureat konkursu otrzyma natomiast nagrodę pieniężną oraz statuetkę projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać książki w wersji elektronicznej, w formacie EPUB, MOBI lub PDF, na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl lub wysłać pocztą trzy egzemplarze książki w wersji papierowej na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem Nagroda Moczarskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu br.