Resort finansów opublikował wzór nowego wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG oraz załącznika ORD-OG/A — wzór określa projekt rozporządzenia (z 12 grudnia 2011 r.) Ministra Finansów ws. wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Instytucja kultury może składać wnioski, które dotyczy przypadków niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach i interpretacjach indywidualnych, wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, które dotyczą tej samej sprawy.

W zależności od rodzaju konkretnej sprawy, wnioski trzeba kierować do:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (PIT);
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (CIT, podatek akcyzowy i ekologiczny);
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (VAT);
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (podatek od czynności cywilnoprawnych).