Wynagrodzenia za wypożyczanie zostaną w tym roku wypłacone po raz pierwszy. Umożliwiła to tzw. duża nowelizacja Prawa autorskiego (Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 1639).

Wynagrodzenia mają być formę rekompensaty za to, że czytelnik, zamiast kupić książkę, wypożycza ją z biblioteki publicznej. Prawo do wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych przysługuje nie tylko autorom tekstu, ale także ilustratorom i fotografikom, jeżeli byli współtwórcami publikacji. Z wynagrodzenia mogą skorzystać także spadkobiercy autora o ile nie minęło 70 lat od jego śmierci.

Wypłatą wynagrodzeń będzie się zajmowała organizacja Copyright Polska, która uruchomiła specjalną platformę internetową.

Platforma ta dostępna jest pod adresem http://www.plr.copyrightpolska.com.pl/login.

Wysokość należnego w danym roku wynagrodzenia wyliczana będzie proporcjonalnie do liczby wypożyczeń dokonywanych w wybranych bibliotekach w całej Polsce. Suma przeznaczona każdego roku na wynagrodzenia będzie równowartością 5% kwoty wydanej na zakupy biblioteczne w roku poprzednim. 75% całej puli przypadnie twórcom, a tłumacze na język polski otrzymają 25% kwoty.

Zgodnie z przepisami nowelizacji prawa autorskiego wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń w 2016 r. zostaną wypłacone do końca tego roku.

O zmianach w prawie autorskim pisaliśmy także w Poradniku Instytucji Kultury.