20 i 21 kwietnia br. w Zakopanem odbędzie się Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Organizatorem wydarzenia jest Miasto Zakopane oraz Narodowy Instytut Zabytków. W ramach obchodów przewidziano uroczystą galę, którą uświetni spektakl „Człapówki” w reżyserii Andrzeja Dziuka.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony w 1983 r. i wpisany przez UNESCO do rejestru imprez o znaczeniu światowym.

Nadrzędnym celem wydarzenia jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych działań zmierzających do właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Bardzo istotnym celem obchodów jest także przybliżenie społeczeństwu problemów dotyczących ochrony naszego dziedzictwa.

Podczas gali odbędzie się m.in. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany. W programie przewidziano także prezentację wybranych zabytkowych obiektów Zakopanego.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków dr Magdaleny Gawin, Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest na całym świecie 18 kwietnia.