Ponad 16 000 uczniów klas I–III szkół podstawowych z mniejszych miejscowości wzięło udział w lekcjach programowania w ramach projektów „Zaprogramuj przyszłość”. Dobiega końca realizacja projektów „Zaprogramuj przyszłość” realizowanych w 9 regionach Polski przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Od października 2017 r. 1200 nauczycieli z 259 szkół oraz 450 edukatorów z publicznych domów kultury, ośrodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek brało udział w kompleksowych szkoleniach. Nauczyciele poprowadzili pierwsze zajęcia z elementami kodowania i robotyki.

Programowanie jest językiem przyszłości, kompetencje cyfrowe są obecnie pożądane na rynku pracy, a w przyszłości będą coraz istotniejsze. Tymczasem, zaledwie 3% szkół jest wyposażonych w pomoce wspierające naukę programowania. Ponadto, jeden na stu nauczycieli korzysta z interfejsów pomiarowych, robotów czy klocków do nauki programowania. Tylko 5% badanych uczniów stwierdza, że programowało w czasie lekcji. Uczniowie wykorzystują smartfony głównie do biernego oglądania filmów, słuchania muzyki i komunikowania się z innymi, nie szukając twórczych sposobów korzystania z nich. W małych miastach, dostęp do takiej wiedzy jest najtrudniejszy.

Program „Zaprogramuj Przyszłość” prowadzony przez Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania i Fundację Orange powstał w odpowiedzi na te potrzeby. W 9 regionach Polski odbyły się szkolenia z programowania, w których wzięło udział 1200 nauczycieli z 265 szkół oraz 450 edukatorów z lokalnych instytucji. Następnie każdy nauczyciel poprowadził dla swoich uczniów trzydziestogodzinne zajęcia z elementami kodowania i robotyki. W sumie lekcje miały ponad 16 000 uczestników — uczniów klas I-III.

— Zapewniliśmy także każdej szkole zestaw tabletów oraz robotów i sprzętu do nauki programowania — tłumaczy Sławomir Cabajewski z Fundacji Orange. Sprzęt zostanie w placówkach na stałe i będzie wykorzystywany w dalszej pracy w kolejnych latach. Tablet na swoją wyłączność otrzymał też każdy z 1200 nauczycieli.

Pierwsze kroki w kodowaniu stawiali uczniowie z wybranych gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.
— Wszystko odbywało się w formie zabaw, które kształciły umiejętności kluczowe dla programistów, takie jak współpraca i komunikacja, logiczne myślenie czy zdolność koncentracji — wyjaśnia Krzysztof Jaworski ze Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. — Przy okazji rozwiązywania labiryntów, ćwiczeń z kubeczkami czy pracy na macie edukacyjnej pokazywaliśmy też, co oznaczają podstawowe pojęcia programistyczne, np. „pętle”.

Uzupełnieniem tzw. „kodowania bez prądu” była praca z aplikacją Scratch Jr, robotami edukacyjnymi czy zestawami do projektowania interaktywnego.
— Do nauki kodowania wcale nie potrzeba wiele sprzętu, ale z pewnością stanowi on dodatkową atrakcję i zwiększa możliwości nauczycieli — dodaje Cabajewski.

— Chociaż szkoły są coraz nowocześniejsze, badania pokazują, że jeszcze dużo pracy przed nami. Bardzo zależy nam na trwałej, systemowej zmianie, chcemy wspierać szkoły, które są otwarte na nowe technologie. Robimy to także w ramach innych naszych programów, odpowiadając na potrzeby nauczycieli i uczniów w różnym wieku — mówi Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange.

Projekty „Zaprogramuj przyszłość” zostały sfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Więcej informacji można znaleźć na kanale YouTube oraz w serwisie „Zaprogramuj przyszłość”.