Do 30 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia z Funduszu Promocji Twórczości MKiDN. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie. Wnioski należy składać przez system EBOI.

Stypendia gwarantowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Twórczości mają charakter cyklicznego świadczenia finansowego i przyznawane są w m.in. w takich dziedzinach jak literatura, muzyka, teatr, film, opieka na zabytkami, taniec czy twórczość ludowa.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, twórczością ludową oraz działalnością związaną z opieką nad zabytkami. Osoby te powinny ubiegać się o stypendium na realizację określonego przedsięwzięcia.

Konkursem objęte są stypendia roczne, półroczne oraz kwartalne. Stypendia roczne przyznawane są na okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Stypendia półroczne obejmują natomiast okres od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o stypendia kwartalne, które będą przyznawane w następujących terminach:

  • od 1 października 2015 r. do 31 marca 2015 r.,
  • od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.,
  • od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., oraz
  • od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Stypendia przyznawane są decyzją Ministra w terminie do 1 września 2015 r. na podstawie rekomendacji Komisji opiniującej.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów z Funduszu Promocji Twórczości znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.