Do tego dnia można nadsyłać zgłoszenia do V edycji Konkursu im. Olgi Rok. W ramach inicjatywy można ubiegać się o stypendia współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz z Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Gratyfikacje finansowe przyznawane są w dwóch kategoriach konkursowych: „placówka biblioteczna mniejsza” oraz „placówka biblioteczna większa”. Wysokość rocznego stypendium, o które mogą ubiegać się uczestnicy, to 5000 zł.

Celem Konkursu im. Olgi Rok jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie ich roli jako bibliotekarek.

O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby. O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna większa” mogą ubiegać się natomiast panie z publicznych placówek bibliotecznych, w których pracuje trzy i więcej osób.

Aby zawalczyć o stypendium, należy wypełnić wniosek (plik DOCX) i przesłać go drogą mailową na adres stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki: list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki oraz zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność, prowadzone projekty.

Podczas oceny wniosków kapituła konkursu weźmie pod uwagę przede wszystkim doświadczenie, zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki oraz plany na przyszłość, w tym sposób wykorzystania stypendium.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 31 października 2016 r.