Jeszcze tylko do 15 października 2012 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Informuje o tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swoich stronach internetowych.

Według Komisji Europejskiej, która projekt dyrektywy przedstawiła 11 lipca 2012 r., proponowane regulacje mają wpłynąć na poprawę zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz zwiększenie transparentności działania organizacji zbiorowego zarządzania. Projekt przewiduje nałożenie na organizacje jednolitych w ramach wspólnego rynku obowiązków dotyczących sprawozdawczości. Będą one również musiały dostosować się do ujednoliconych zasad kontroli sprawowanej przez właścicieli praw autorskich.

W założeniu Komisji dyrektywa ma dać właścicielom praw autorskich swobodę wyboru takiej organizacji zbiorowego zarządzania, która w ich opinii jest najskuteczniejsza. Ponadto przyszła dyrektywa ma usprawnić proces udzielania obejmujących różne terytoria licencji na korzystanie w Internecie z utworów muzycznych chronionych prawem autorskim. Organizacje, które zechcą udzielać pan-europejskich licencji na korzystanie z muzyki online, będą musiały spełnić dodatkowe warunki.

Wszystkie uwagi można zgłaszać do Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.