Jeszcze tylko przez dwa dni można nadsyłać zgłoszenia dobrych praktyk w ramach Ogólnopolskie-go kongresu bibliotek „Włącz różnorodność!”, który odbędzie się w Warszawie w dniach 22‒23 października 2015 r. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kongres dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura — Interwencje 2015.

Celem kongresu „Włącz różnorodność!”, jest zwiększenie kompetencji osób pracujących w bibliotekach w obszarze szeroko rozumianej wielokulturowości. Równie ważnym zadaniem odbywającego się w październiku kongresu będzie także zachęcenie do uczestnictwa w kulturze osób z mniejszościowych grup kulturowych poprzez ich włączanie w działania bibliotek.

Kongres przeznaczony jest przede wszystkim dla bibliotekarzy oraz współpracujących z nimi przedstawicieli mniejszościowych grup kulturowych. Udział w inicjatywie mogą brać również pracownicy organizacji pozarządowych, instytucji eksperckich czy wydawnictw specjalizujących się w tematyce wielokulturowości.

Kongres odbędzie się w formie interaktywnej gry edukacyjnej oraz warsztatów pogłębiających tematykę różnorodności kulturowej. Kongres poprzedzą 3 webinaria, które odbędą się w poniedziałki: 14, 21 i 28 września br. o godz. 10:00.

FRSJ zaprasza także do udziału w konkursie na prezentację dobrych praktyk wielokulturowych działań. Udział w konkursie mogą brać przedstawiciele bibliotek, a także innych działających lokalnie instytucji i organizacji, które mają doświadczenie w prowadzeniu wielokulturowych działań i chcą się nim podzielić. Osoby, który przejdą pozytywnie etap selekcji zgłoszeń, przygotują 15-minutowe prezentacje dobrych praktyk i przedstawią je w drugim dniu kongresu, podczas sesji na sali plenarnej.

Zgłoszenie do konkursu (plik DOC) dotyczące dobrych praktyk należy przesłać drogą elektroniczną na adres bogna.mrozowska@frsi.org.pl.