Trwa nabór do II edycji ogólnopolskiego Programu Archi-przygody, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Archi-przygody to program z zakresu edukacji architektonicznej skierowany do dzieci, które w ramach zajęć prowadzonych z udziałem studentów oraz absolwentów wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk projektowych wyższych uczelni, mają poznać sztukę architektury oraz możliwość wykorzystania zmysłów do poznawania najbliższego otoczenia.

Nadrzędnym celem programu jest rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

Program zakłada realizację minimum 20 godzin zajęć w okresie maksymalnie 3 miesięcy.

Nabór do programu Archi-przygody jest dwuetapowy. Przez pierwsze dwa tygodnie chętni mogą zgłaszać przedszkola z całej Polski. Następnie drugi etap polega na tym, że do współpracy zostaną zaproszeni studenci i absolwenci architektury i wydziałów sztuk projektowych. Studenci, po zapoznaniu się z listą przedszkoli, w formularzu wskażą przedszkole pierwszego i drugiego wyboru. Po zakończeniu obu naborów, 2 lutego wysyłana zostanie informacja do zakwalifikowanych uczestników.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy odpowiednio dla przedszkoli i dla studentów.

Rekrutacja dla przedszkoli trwa do 21 stycznia br., natomiast dla studentów rozpocznie się 22 stycznia i potrwa do 28 stycznia 2018 r.