Tylko do 28 maja br. trwa nabór w letniej edycji projektu „Staże w instytucjach kultury”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Organizowane staże są bezpłatne. Dla najlepszych stażystów przewidziano szkolenia z zakresu zarządzania kulturą.

Staże w instytucjach kultury umożliwiają studentom zdobycie pierwszych szlifów zawodowych a instytucjom kultury zapewniają możliwość pozyskania nowych, kreatywnych pracowników.

Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów.

Staże rozpoczną się 1 czerwca i potrwają do 30 września 2017 roku. Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe. Mogą to być dowolne godziny i dni, w rezultacie dające czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.

Stażysta może wybrać 2 miejsca odbywania stażu. W przypadku gdy kandydat nie spełnia warunków stawianych przez instytucję pierwszego wyboru, pod uwagę wzięta będzie instytucja numer dwa.

Aby wziąć udział w projekcie stażowym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie NCK w dniach 17-28 maja br. W formularzu zgłoszeniowym należy podać: adres, na który zostanie wysłane zaświadczenie o odbytym stażu, wykształcenie, dodatkowe umiejętności w tym znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera oraz osiągnięcia takie jak np. odbyte praktyki, szkolenia.

Po zakończonym stażu stażysta otrzyma zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów, w tym planu stażu, sprawozdania ze stażu oraz listu rekomendującego.