Do 21 kwietnia br. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu grantowego „Wspieramy rozwój”, którego organizatorem jest Cedrob S.A. W ramach inicjatywy można ubiegać się o dotacje na realizację projektów społecznych. Budżet przewidziany na realizację projektu to 700 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społeczną.

W konkursie mogą wziąć udział instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, organizacje pożytku publicznego, instytucje pamięci, organizacje charytatywne, fundacje a także uczelnie, instytucje naukowe, organizacje sportowe, stowarzyszenia, związki wyznaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki służb mundurowych.

Granty przyznawane będą w czterech kategoriach:

  • Nauka i rozwój,
  • Edukacja i sport,
  • Kultura,
  • Inicjatywa społeczna.

W każdej z kategorii przewidziane są dwa granty po 30 000 zł, trzy granty po 20 000 zł, trzy granty po 10 000 zł oraz pięć grantów po 5000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu i przesłać go o drogą elektroniczną na adres wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl.

Ogłoszenie listy laureatów konkursu grantowego „Wspieramy rozwój” nastąpi 19 maja 2017 r.