Trwa nabór zgłoszeń w projekcie „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”, którego organizatorem jest Amnesty International. W ramach inicjatywy można skorzystać z pakietu edukacyjnego oraz przeprowadzić akcję na rzecz wolności i równości wszystkich ludzi. Inicjatywa jest dofinansowana z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Nadrzędnym celem projektu „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” jest zbudowanie sieci liderów społeczeństwa obywatelskiego posiadających kompetencje, by mobilizować lokalne społeczności na rzecz świata wolnego od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zdobędą również kompetencje w obszarze krytycznej analizy przekazów medialnych.

Udział w inicjatywie mogą wziąć edukatorzy oraz aktywiści, którzy chcą wykorzystać scenariusze zajęć zawarte w publikacji „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi — pakiet materiałów edukacji praw człowieka” [plik PDF] w pracy z młodzieżą. W ramach akcji na przełomie września i października 2017 r. Amnesty International zorganizuje również dla nauczycieli stacjonarne szkolenie przygotowujące do pracy z tą publikacją.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.