1 lipca 2011 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Do podstawowych zmian w ustawie należy poprawa dostępności do kultury oraz zapewnienie większej stabilności finansowej instytucjom kultury i zatrudnionym w nich pracownikom.

Stworzenie nowej kategorii „instytucji artystycznej” pociąga za sobą wielorakie rozwiązania o charakterze systemowym i zapewnia organizatorom instrumenty prawne gwarantujące utrzymanie jakości w zarządzanych instytucjach.

W najbliższym czasie prace nad ustawą rozpocznie Senat.